جوشکاري
در بسياري از آلياژهاي نيکل امکان حصول اتصال باکيفيت بالا به روشهاي معمول جوشکاري مي باشد،.
انواع مقاطع

 • اسلب و ورق
 • ميلگرد و راد
 • سيم و تسمه
 • سيم جوش و الکترود
 • لوله بدون درز و درزدار
انتخاب مواد
يکي از مهمترين مراحل طراحي و ساخت قطعات صنعتي مرحله انتخاب مواد مي باشد.
 

انواع محصولات

 • انواع فنر های خاص
 • تامین سوپر آلیاژ ها
 • انواع تیغه های برشی
  انواع تیغه های برشی
 • تامین انواع فرو آلیاژ ها
  تامین انواع فرو آلیاژ ها
 • انواع ماشین آلات سنگین صنعتی
  انواع ماشین آلات سنگین صنعتی
 • تامین انواع فولاد های آلیاژی
  تامین انواع فولاد های آلیاژی
 • بلید
  بلید
 • گیر ریم
  گیر ریم
 • انواع فنر ها
  انواع فنر ها
 • انواع شگل
  انواع شگل
 • رادیانت تیوب از جنس سوپر آلیاژ
  رادیانت تیوب از جنس سوپر آلیاژ
 • هد دامیبار
  هد دامیبار